Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

ce13e88ea452e0746bd81543298e35.HZWf-Zo4Xv8Drmk8msHQzXBebUPlVqH-SL4UcqtTle4.TO3QgfwMGppM2j8JwKzimgZrLwaPYs3NP4dyCME51otM8O644A8zyEv_XQ
Branche
483 TRY +7.21% 694 Mio.
0.338 EUR +5.62% 111 Mio.
1’732 ILa +5.16% 108 Mio.
12.3 EUR +4.59% 2.45 Mrd.
3’755 JPY +4.45% 181 Mio.
24.37 USD +3.81% 956 Mio.
1.285 AUD +3.63% 225 Mio.
179.4 INR +3.37% 58.69 Mio.
0.3155 EUR +3.27% 60.11 Mio.
40.01 INR +3.22% 308 Mio.
16.62 AUD +3.13% 704 Mio.
186.2 TRY +2.82% 454 Mio.
1’346 JPY +2.83% 64.89 Mio.
399.1 ILa +2.70% 85.97 Mio.
42.7 USD +2.55% 1.01 Mrd.
3.61 AUD +1.98% 541 Mio.
18.4 PLN +2.22% 58.64 Mio.
741 JPY +2.21% 155 Mio.
10.96 USD +2.14% 68.12 Mio.
244.8 INR +2.06% 94.92 Mio.
17.69 USD +2.02% 221 Mio.
1’708 JPY +2.09% 516 Mio.
13.45 TRY +1.89% 55.1 Mio.
1’051 JPY +1.84% 404 Mio.
1’092 JPY +1.68% 1.69 Mrd.
4.34 USD +1.64% 2.49 Mrd.
1.25 USD +1.63% 4.03 Mrd.
183.2 USD +1.60% 1.94 Mrd.
1’221 INR +1.54% 160 Mio.
130 USD +1.52% 4.62 Mrd.