Filter

Land

Marktwert

Sektor

Devisen

Indizes

e5a3f6030e2e4a.TdJJO2AN55dzVcA_FgF2K-a6-3NTIx4JDBC4PuVX_yQ.AaQDXzdXv9I9ArpPWHEME675rTAWTXBPOj3Ud716hUU-4gdkVnWI-jw98A
Branche
13’790 KRW +3.92% 240 Mio.
1.06 MYR +3.92% 213 Mio.
5’420 KRW +2.85% 270 Mio.
139 INR +2.51% 115 Mio.
1’101 INR +1.89% 158 Mio.
13.45 TRY +1.89% 308 Mio.
175.2 INR +1.48% 114 Mio.
46.7 EUR +1.30% 500 Mio.
9.865 USD +1.08% 1.14 Mrd.
44.07 USD +1.31% 1.58 Mrd.
8.04 USD +1.01% 575 Mio.
57.25 ZAR +0.95% 482 Mio.
88’800 ILa +0.91% 1.77 Mrd.
74.16 USD +0.86% 30.74 Mrd.
6.9 CLP +0.82% 1.51 Mrd.
0.88 USD +0.80% 988 Mio.
158.8 ZAR +0.72% 5.27 Mrd.
549.8 INR +0.71% 825 Mio.
59’700 KRW +0.67% 237 Mio.
23.83 USD +0.46% 4.1 Mrd.
96.59 USD +0.59% 11.29 Mrd.
75.07 USD +0.50% 1.56 Mrd.
30.79 EUR +0.46% 3.43 Mrd.
5.88 CNY +0.34% 1.51 Mrd.
92.2 INR +0.24% 134 Mio.
4.15 CNY +0.24% 2.06 Mrd.
17.38 SAR +0.23% 313 Mio.
22.7 MYR +0.18% 5.2 Mrd.
1’854 INR +0.18% 124 Mio.
5’896 INR +0.15% 2.07 Mrd.