News-Chart Zodiac Clothing Company Limited

Aktien

A0B5U7

INE206B01013

ZODIACLOTH

Markt geschlossen - NSE India S.E. 13:43:55 20.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
120.6 INR +5.36% Intraday Chart für Zodiac Clothing Company Limited +3.36% -4.50%
80f52df3af7e781e88bd0d8232f4d0a3.X-noELgzxP6vxUqPB7M5Gxyq9H3W8nHP-7nM5n4POnQ.Z4S6YclLgbPC937ZVcVhQk3Hogy0ygmhsYmiqRk2XgcvsY9m1nXwkOWgPQ~1c6af454570e461939743be6bf021732